Všeobecné informace

Všeobecné informace

Stránka obsahuje:
  • Obecné informace o bance (informace o pobočkách, kontakty)
  • Odkazy k návodům a pokynům které se týkají problematiky Internetového bankovnictví
  • Odkazy na stránky banky týkající se doplňujících informací

Vyřizujte si Vaše bankovní záležitosti kdykoliv a kdekoliv 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Přihlaste se do internetového bankovnictví

Přenos dat je zabezpečen SSL-spojením.

Seznamte se, prosím, s našimi Podmínkami pro Internetové bankovnictví a dbejte našich bezpečnostních pokynů uvedených na portálu Internetového bankovnictví.

Lhůty pro přijetí platebních příkazů:

Prostřednictvím internetového bankovnictví přijímá banka příkazy k platbám v pracovní dny banky dle lhůt uvedených v sazebníku odměn.

Platební příkazy podané klientem později může banka považovat jako přijaté následující pracovní den.

Kontakt